SMIDA vijesti

Planetarni centrifugalni mikser

2022-07-27

Riješite problem da se više zraka miješa u materijalu, a kasnije ga je teško ispustiti

Riješite problem da se materijali na uglovima posude teško miješaju, što rezultira neravnomjernim miješanjem

Riješite problem da postoji razlika u viskoznosti između materijala i teško ga je temeljito promiješati

Riješite problem da je teško pomiješati veliku količinu praškastih materijala u materijale visokog viskoziteta

Riješiti problem neravnomjernog miješanja i taloženja zbog razlike u specifičnoj težini između materijala