SMIDA vijesti

Rotacioni obrtni mikser rešava materijalne probleme

2022-08-06
Rješava problem što se više zraka miješa u materijal i teško ga je kasnije ispustiti. To rješava problem da se materijali na uglovima posude teško miješaju, što rezultira neravnomjernim miješanjem. Rješava problem da postoji razlika u viskoznosti između materijala i teško ga je temeljito promiješati. Rješava problem da je teško pomiješati veliku količinu praškastih materijala u materijale visokog viskoziteta. Rješava problem neravnomjernog miješanja i taloženja da postoji razlika u specifičnoj težini između materijala.